rhy.fi
Hirvisääntö

Kiannan Erä ry                                                                                                                                HIRVISÄÄNTÖ 2021

 

Kumoaa aikaisemman 17.8.1976 Kiannan Erä ry:n kesäkokouksessa hyväksytyn hirvisäännön

 

  1. Kiannan Erä ry:n hirviseurueeseen hyväksymisen edellytykset

 

1.1. Hakijan on oltava jäsenvelvoitteensa täyttänyt Kiannan Erä ry:n jäsen, kunniajäsen tai koejäsen.

1.2. Hakija ei metsästä hirveä muussa hirviseurueessa varsinaisena jäsenenä. Toisen hirviseurueen vieraana metsästäminen on sallittua.

1.3. Hakijalla on voimassa oleva metsästyskortti ja hirvenmetsästykseen oikeuttava ampumakoe.

 

  1. Ilmoittautuminen seuraavan metsästyskauden hirviseurueeseen

 

2.1. Ilmoittautuminen tehdään 15.tammikuuta mennessä Kiannan Erä ry:n sihteerille. Ilmoituksen sisältö: Nimi, osoite, kotipaikkakunta, metsästäjänumero, ampumakokeen suorituspäivä, kuuluuko jäsenenä muuhun hirveä metsästävään seurueeseen, metsästääkö hirveä muualla tulevalla metsästyskaudella.

2.2. Ulkopaikkakuntalaisen jälki-ilmoittautumista ei hyväksytä. Henkilö jonka kotipaikka on Suomussalmella ja jonka ampumakoe ei ole voimassa 15.1. voi ampumakokeen suoritettuaan ilmoittautua 30.4. mennessä.

2.3. Ulkopaikkakuntalaisen on maksettava Metsähallituksen määräämä hirvenmetsästysmaksu Kiannan Erä ry:n tilille eräpäivään mennessä. Jos hirviseurueeseen ilmoittautuneelle tulee este, ei metsästysmaksua palauteta.

2.4. Ilmoittautumalla seuraavan kauden hirviseurueeseen, sitoutuu maksamaan Kiannan Erä ry:n kesä-/hirvikokouksessa päätettävän hirviseuruemaksun.

2.5. Hirviseurueeseen ilmoittautunut on velvollinen osallistumaan aktiivisesti myös hirven metsästykseen. Nimellisiä jäseniä ei hyväksytä. Hirviseurueeseen kuluva on velvollinen osallistumaan myös muihin hirvenmetsästykseen liittyviin tehtäviin (mm. saaliin kuljetus, käsittely, hirvikeiton järjestelyt, tilojen siivous ym.).

 

  1. Kesä-/hirvikokouksessa päätettävät hirvenmetsästykseen liittyvät asiat

 

3.1. Metsästyksenjohtajan ja varajohtajien valinta. Luvanhakija voi tarvittaessa täydentää varajohtajia.

3.2. Nimetään hirvenmetsästysryhmät ja niiden johtajat.

3.3. Päätetään metsästyksen aloitusajankohta ja pääsääntöiset metsästyspäivät.

3.4. Päätetään vieraiden ottamisesta. Mikäli hirvenpyyntilupia on riittävästi, hirviseurueen jäsen voi tuoda metsälle mukaan vieraita kesä-/hirvikokouksen päätöksen mukaisen määrän. Kaupallista vierasmetsästystä ei järjestetä.

3.5. Lihanjakoryhmien koko ja lihanjakoperusteet päätetään kesä-/hirvikokouksessa. Lihanjakoryhmien kokoonpanosta metsästyksenjohtajat tekevät esityksen, kokoonpanoja voidaan tarvittaessa muuttaa.

3.6. Hirvenmetsästykseen osallistuva on oikeutettu lihaosuuteen. Kesä-/hirvikokouksessa päätetään pienemmästä lihaosuudesta sellaisille jäsenille, jotka eivät pääse metsälle kuin esimerkiksi yhtenä viikonloppuna. Heille voidaan määrittää pienempi hirviseuruemaksu. Joka ei osallistu lainkaan metsästykseen, ei ole oikeutettu lihaosuuteenkaan.

3.7. Päätetään lihan jakamisesta sellaisille metsästysalueen vuokraajille jotka eivät kuulu hirviporukkaan ja hirvikeiton järjestämisestä.

3.8. Laaditaan hirvibudjetti ja päätetään hirviseuruemaksun suuruus ja vierasmaksun suuruus.

3.9. Valitaan henkilö, joka valtuutetaan hakemaan hirvenpyyntiluvat ja hoitamaan pyyntilupiin liittyvät ilmoitukset seuraavalle metsästyskaudelle.

 

Tämä sääntö on hyväksytty Kiannan Erä ry:n vuosikokouksessa 14.2.2021

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös